Publications

Your Results

A plasmonic lens based on coordinate transformation
Journal of Modern Optics
Qiongchan Gu , Yafei Li , Chunhai Hu , Jiangtao Lv , Yu Ying , Xiaoxiao Jiang, Guangyuan Si

Publication Library

Refine by: