Publications

Your Results

Integrated non-blocking optical router harnessing wavelength- and mode-selective property for photonic networks-on-chip
Optics Express
Xu Han, Huifu Xiao, Yongheng Jiang, Guanghui Ren, Pu Zhang, Jianzong Tan, Jianhong Yang, Arnan Mitchell, Yonghui Tian

Publication Library

Refine by: